Formy terapii zajęciowej

Dom Pomocy Społecznej stwarza warunki do prowadzenia i proponuje różne formy aktywności. Mają one na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej osób chorych, starszych zamieszkujących w dps. Pragniemy, aby osoby mieszkając w naszym Domu czuły się bezpieczne i potrzebne. Instruktorzy terapii zajęciowej proponują szeroki wachlarz zajęć, zapobiegając i eliminując nudę i bezczynność.
Formy i metody stosowane w terapii.

  • 1. Biblioterapia – indywidualna lub grupowa, poprzez czytanie, przeglądanie prasy, albumów, czytanie książek
  • 2. Arteterapia – poprzez rysowanie, kolorowanie, malowanie farbami, modelowanie z masy solnej, wykonywanie prac ze sznurka, przygotowywanie dekoracji okolicznościowych, wyszywanie, haftowanie
  • 3. Muzykoterapia – (czynna i bierna) np. nauka i śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki o różnej tematyce, gra na instrumentach
  • 4. Ergoterapia – poprzez wspólne przygotowywanie elementów dekoracji, prace porządkowe 
  • 5. Ludoterapia – udział w spotkaniach integracyjnych, zabawach, wieczorkach tanecznych, konkursach
  • 6. Silwoterapia – terapia przez kontakt z przyrodą, spacery, zabawy w ogrodzie
  • 7. Zajęcia audiowizualne
  • 8. Terapia przyłóżkowa – poprzez np. rozmowy w pokojach mieszkańców, stymulacje wzrokowo – słuchowe