Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu

Starostwo Powiatowe w Gorlicach jako jednostka organizacyjna Powiatu Gorlickiego realizuje projekt pn.: „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu” w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Projekt jest współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu gorlickiego do wysokiej jakości usług opieki społecznej nad osobami przewlekle somatycznie chorymi, poprzez poprawę bazy infrastrukturalnej oraz jakości działań opiekuńczo-terapeutycznych.

CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU

Cel bezpośredni 1: Pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe DPS w Gorlicach przy ul. Michalusa jako warunek dalszej jego działalności.
Cel bezpośredni 2: Podniesienie infrastrukturalnej jakości świadczonych przez placówkę usług oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania poprzez poprawę standardów sanitarnych i realizację programu termomodernizacji.
Cel bezpośredni 3: Poprawa jakości życia i podniesienie zdrowotności mieszkańców placówki poprzez wprowadzenie programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych i realizacja zaplecza infrastrukturalnego dla ich prowadzenia.
Cel bezpośredni 4: Podniesienie poziomu merytorycznego personelu poprzez objęcie go cyklem szkoleń specjalistycznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Więcej o projekcie: Strona Starostwa Powiatowego w Gorlicach (kliknij).