Zakończono roboty dotyczące dostosowania budynku DPS w Gorlicach do wymagań ochrony p. pożarowej

W ramach realizacji projektu „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”, który jest realizowany w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Zarząd Powiatu w Gorlicach zawarł umowę z firmą "alfa" J. Kapecki J. Trybus spółka jawna z siedzibą przy ul. Dukielskiej 83B w Gorlicach zakończono realizację robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 objętych zadaniem 1. Dostosowanie budynku DPS w Gorlicach ul. Michalusa do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W grudniu 2013 r. zgodnie z harmonogramem zakończyły się roboty budowlane w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 objęte zadaniem 1. Dostosowanie budynku DPS w Gorlicach ul. Michalusa do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Zakres prac polegał na wydzieleni stref pożarowych wraz z montażem drzwi o wymaganej odporności ogniowej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru. Wartość robót wyniosła 439 908,28 zł.