Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych w DPS w Gorlicach, ul. Michalusa

W ramach realizacji projektu „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”, który jest realizowany w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Zarząd Powiatu w Gorlicach zawarł umowę z firmą "alfa" J. Kapecki J. Trybus spółka jawna z siedzibą przy ul. Dukielskiej 83B w Gorlicach na realizację robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

W dniu 12.11.2013 r. Zarząd Powiatu Gorlicki zawarł umowę nr 200/ZP/2013 z firmą "alfa" J. Kapecki J. Trybus spółka jawna z siedzibą przy ul. Dukielskiej 83B w Gorlicach na realizację robót budowlanych objętych następującymi zadaniami w ramach przedmiotowego projektu:
- dostosowanie budynku DPS w Gorlicach ul. Michalusa do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
- termomodernizacja ścian wraz z wymianą instalacji c.o. i wymiennika ciepła oraz budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku domu pomocy społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa,
- adaptacja pomieszczeń w DPS.

Łączna wartość umowy wynosi 1 271 946,46 zł. Zakończenie realizacji robót budowlanych nastąpi do dnia 25.06.2014 r.