We wrześniu 2013 r. zakończyły się dwa z pięciu szkoleń dla pracowników DPS-u w Gorlicach

W ramach realizacji projektu „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”, który jest realizowany w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zakończyły się szkolenia "Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna" oraz  "Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją", w których wzięło udział 72 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

We wrześniu 2013 r. zakończono realizację dwóch z pięciu planowanych szkoleń tj. "Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna" oraz  "Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją". Łącznie udział w szkoleniach wzięło udział 72 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna”
W szkoleniu „Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna” wzięło udział 72 pracowników DPS-u w Gorlicach, ul. Michalusa 14 w tym:
- 58 pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami,
- 5 pracowników administracji,
- 9 pracowników personelu pomocniczego.
W szkoleniu wzięło udział 67 kobiet i 5 mężczyzn.

Program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:
- ogólne wiadomości o budowie człowieka - 2 h,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa - 2 h,
- krwotoki i zranienia - 3 h,
- urazy kostno-stawowe - 2 h,
- nagłe zasłabnięcia - 3 h,
- postępowanie w czasie wypadku - 4 h,
- transport poszkodowanych - 4 h.

Szkolenie "Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją"
W szkoleniu "Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją"wzięło udział 20 kobiet bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS-u w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

Program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:
- podstawy psychoterapii – 6 h,
- podstawy technik relaksacyjnych – 9 h,
- formy Terapii z osobą demencyjną – 9 h.