Szkolenia pracowników DPS w Gorlicach, ul. Michalusa 14

W ramach projektu „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”, który jest realizowany  ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” rozpoczęły się szkolenia  pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

Grupą docelową komponentu szkoleniowego są: personel merytoryczny, kadra zarządzająca, personel administracyjny i pomocniczy DPS. Wybór działań szkoleniowych jest wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników DPS w trakcie spotkania z kierownictwem. Na podstawie zebranych danych określono luki kompetencyjne poszczególnych pracowników i opracowano zakres koniecznych dla pracowników szkoleń, które poprawić mają standardy pracy i opieki w tym wprowadzić nowe metody terapii zajęciowej z pensjonariuszami. Szkolenia te mają na celu pomóc pracownikom w pracy z osobami trudnymi, a jednocześnie dać narzędzia do prawidłowego funkcjonowania w obszarze niezwykle trudnym, rozumiejąc podopiecznych, ich ułomności i stany psychiczne.

Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego” w Gorlicach przeszkoli 72 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa 14, dzięki czemu podniosą oni swoje kompetencje zawodowe. Szkolenia rozpoczynają się w lipcu 2013 r. i potrwają do czerwca 2014 r.

Program szkoleń obejmuje takie zagadnienia jak:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna.
- Komunikacja z osobą starszą, demencyjną.
- Walka ze stresem.
- Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją.
- Muzykoterapia.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.