Nasze prace

Prace naszych mieszkańców wykonane w pracowni terapii zajęciowej.