Odpust w Tuchowie

 6 lipca mieszkańcy naszego domu udali sie do Tuchowa - na Wielki Odpust Tuchowski.  Napełnieni słowem i łaskami

powróciliśmy do DPS.

.