DZIEŃ OTWARTY

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W GORLICACH UL. MICHALUSA 14 

ZAPRASZA NA 

DZIEŃ OTWARTY

20 CZERWCA 2018 r OD GODZ 10.00-12.00

 

W TYM DNIU OSOBY ZAINTERESOWANE BĘDĄ MOGŁY:

- obejrzeć placówkę  i zapoznać się z funkcjonowaniem 

i zasadami przyjęcia i uzyskać informację na temat:

-odpłatności 

- dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz zasadami

funkcjonowania terapii zajęciowej i rehabilitacji

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY