udział w projekcie

Mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli w zajęciach i spotkaniach rekreacyjnych organizowanych w ramach projektu przez Stowarzyszenie 'Wyjdź z domu". Chętni mieszkańcy korzystali z zajęć terapii kreatywnej, prowadzonych w formie warsztatów w różnych dziedzinach sztuki np. muzyki, malarstwa, rzeźby. Mieszkańcy chętnie wzięli udział w cyklu spotkań integracyjnych z innymi DPS powiatu gorlickiego m. in. w grilu -biesiadzie, zabawie z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz spotkaniu wigilijnym. Wszystkie zajęcia i spotkania wyzwoliły w nas pewne refleksje, że na każdey etapie życia można się nauczyć czegoś nowego, całe życie należy odkrywać w sobie nowe talenty, nie można zamykać się na nowych ludzi, a choroba czy starość nie jest przeszkodą do dalszego aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie.

Dziękujemy szcególnie przedstawicielom Stowarzyszenia, za stworzenie możliwości uczestniczenia w projekcie. Życzymy sukcesów w pisaniu kolejnych projektów.